Proyectos

APOIO AO DESENVOLVEMENTO DUN CENTRO DE FORMACIÓN DE PESCA E CULTURA MARIÑA NUN MUNICIPIO DE CABEDELO, ESTADO DE PARAÍBA NO NORDESTE BRASILEIRO

(OX) MELLORA DOS COÑECEMENTOS PESQUEIROS TEÓRICOS E PRÁCTICOS DOS COLECTIVOS DE PESCADORES E MARISCADORAS DA COMUNIDADE DE CABEDELO, ESTADO DE PARAÍBA, BRASIL

(OE) DESENVOLVEMENTO DUN CENTRO DE FORMACIÓN EN PESCA E CULTURA MARIÑA EN CABEDELO, PARAÍBA, BRA

(A1) OBRAS DE REHABILITACIÓN DO ESPAZO PARA O CENTRO DE FORMACIÓN E DE ESPACIOS PARA AS AULAS PRÁCTICAS DO CENTRO

(A2) REALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA

(A3) COMPRA DE MATERIAL E EQUIPOS PARA A CAPACITACIÓN EN PESCA E CULTURA MARIÑA

(A4) CONTRATACIÓN DO COORDINADOR E PROFESORADO

(A5) ELABORACIÓN DUNHA DIAGNOSE SOBRE AS MARISCADORAS DE CABEDELO PARA FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE O SECTOR E FACILITAR A ADECUACIÓN DE CARGAS E HORARIOS ÁS POSIBILIDADES DAS ALUMNAS, MELLORAR A IMPLICACIÓN DAS COMUNIDADES E DIFUNDIR O PROXECTO

(A6) DEFINICIÓN DOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS/AS

(A7) CONSULTORÍA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUTOS DO MARISQUEO

(A8) DEFINICIÓN DOS ESTUDOS PARA PESCADORES/AS ARTESANAIS A IMPLANTAR DURANTE O ANO 2006

(A9) ACORDO DE COMPROMISOS DE CADA INSTITUCIÓN PARA 2006

(A10) REALIZACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE ESTUDOS DO CENTRO

(A11) DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS NO CENTRO

(A12) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: DESEÑO DO LOGOTIPO E REALIZACIÓN DA PLACA, ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN NO CENTRO E COMUNIDADES (CHARLAS, REUNIÓNS), PARTICIPACIÓN EN FOROS E FEIRAS 

BENEFICIARIOS/AS: COMUNIDADES DE PESCADORES E MARISCADORAS DE CABEDELO

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Plan operativo AECID
Región: 
América del Sur
País: 
BRASIL
Zona de actuación: 
Paraíba (estado)
Agentes: 
OTC BRASIL
Código CRS: 
31320 - Desarrollo pesquero
Ayudas: 

55.000.00 €