Proyectos

APOIO A ORGANIZACIÓNS DE PRODUTORES E PRODUTORAS DE COMERCIO XUSTO DE PERÚ VINCULADAS AO CENTRO DE PROXECTOS INTEGRAIS DE PROMOCIÓN MINKA -PROXECTO MINKA

(OX) MELLORAR O NIVEL DE VIDA DAS PERSOAS  BENEFICIARIAS MEDIANTE O AUMENTO DOS SEUS INGRESOS ECONÓMICOS

(OE1) APOIO, MELLORA E DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN ARTESANAL MEDIANTE A CREACIÓN DE NOVOS DESEÑOS

(OE2) XERACIÓN DE FONTES DE INGRESO ALTERNATIVAS A TRAVÉS DO TURISMO RESPONSABLE

(A1) DIAGNOSE PRELIMINAR SOBRE ASPECTOS TECNOLÓXICOS E SOBRE O MERCADO ARTESANAL E IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS NATURAIS CON POTENCIALIDADE DE USO NA TRANSFORMACIÓN MANUAL

(A2) DESEÑO DE PROTOTIPOS E ELABORACIÓN DE PAUTAS PRODUTORAS

(A3) ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA A PRODUCIÓN EXPERIMENTAL DOS NOVOS DESEÑOS

(A4) PRODUCIÓN DE NOVOS PROTOTIPOS

(A5) AVALIACIÓN, REAXUSTE, SELECCIÓN, ANÁLISE DE COSTES E REXISTRO DE PROTOTIPOS

(A6) PRODUCIÓN SUPERVISADA A MAIOR ESCALA DE CADA PROTOTIPO

(A7) AVALIACIÓN DA PRODUCIÓN E VALIDACIÓN, CORRECCIÓN E/OU AMPLIACIÓN DO REXISTRO DE DATOS PRODUTIVOS E COMERCIAIS DOS PROTOTIPOS SELECCIONADOS

(A8) ELABORACIÓN DO MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE AS PAUTAS PRODUTIVAS DE CADA PROTOTIPO SELECCIONADO PARA A SÚA EXPANSIÓN AOS BENEFICIARIOS/AS

(A9) ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS INVOLUCRADOS EN AQUELES PROTOTIPOS QUE LOGGRARON A ACEPTACIÓN NO MERCADO

(A10) ALMACENAXE E DISTRIBUCIÓN  DOS MATERIAIS ÁS ORGANIZACIÓNS PRODUTORAS PARA OS ENCARGOS DE TRANSFORMACIÓN DE ACORDO Á DEMANDA DO MERCADO

(A11) IMPLEMENTACIÓN DA INFRAESTRUTURA E BENS ELEMENTAIS DAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO CIRCUITO TURÍSTICO

(A12) CAPACITACIÓN AOS BENEFICIARIOS/AS SOBRE TURISMO

(A13) ELABORACIÓN E DIFUSIÓN DO MATERIAL PROMOCIONAL DO CIRCUITO TURISTICO OFERTABLE

BENEFICIARIOS/AS: 3335 PRODUTORES/AS ARTESANAIS AGRUPADOS/AS EN ORGANIZACIÓNS DEMOCRÁTICAS DE TIPO AUTOXESTIONARIO

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Sin especificar
Agentes: 
A COVA DA TERRA
Código CRS: 
43040 - Desarrollo rural
Ayudas: 

32.520.00 €