Proyectos

ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA CALIDADE, MEDIOAMBIENTE E I+D+I PARA A REPÚBLICA DE CUBA

(OX) MELLORA DA CALIDADE DE PROCESOS E SERVICIOS EN IMPORTANTES ORGANISMOS CUBANOS

(OE1) CONSEGUIR A CERTIFICACIÓN DO SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN DA CALIDADE E MEDIO AMBIENTE, EN BASE ÁS NORMAS NC-ISO 9001:2000 E NC-ISO 14001:1998 DE RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL

(A1) DIAGNOSE DE ESTADO ACTUAL DA 0RGANIZACIÓN, PARA AFRONTAR A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE E MEDIO AMBIENTE

(A2) CURSO DE SICMA PARA O PERSOAL DO CENTRO

(A3) DEFINICIÓN E DESENVOLVEMENTO DOCUMENTAL

(A4) IMPLANTACIÓN DO SISTEMA INTEGRADO HOTEL BRISAS TRINIDAD DEL MAR (PENINSULA DE ANCÓN) E OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América Central y Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Ciudad de la Habana (provincia)
Sancti Spiritus (provincia)
Agentes: 
SERVIGUIDE S.L.
Ayudas: 

70.000.00 €