Proyectos

ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE PARA A REPÚBLICA DE CUBA

(OX) MELLORA DA CALIDADE DE PROCESOS E SERVICIOS E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTOS NUNHA IMPORTANTE ORGANIZACIÓN CUBANA

(OE) LOGRAR A CERTIFICACIÓN E CONTINUIDADE DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE

(A1) DIAGNOSE DO ESTADO ACTUAL DA ORGANIZACIÓN PARA AFRONTAR A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE

(A2) CURSO DE SGC PARA O PERSOAL DO CENTRO

(A3) DEFINICIÓN E DESENVOLVEMENTO DOCUMENTAL

(A4) IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE NO HOTEL NACIONAL

(A5) AUDITORÍA DE COMPROBACIÓN FINAL

(A6) AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

(A7) ASISTENCIA TÉCNICA NA CERTIFICACIÓN 

BENEFICIARIOS/AS: SECTOR DO TURISMO

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América Central y Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Ciudad de la Habana (provincia)
Agentes: 
SERVIGUIDE S.L.
Código CRS: 
33210 - Política turística y gestión administrativa
Ayudas: 

150.000.00 €