Proyectos

ATENCIÓN SOCIAL PARA MAIORES NA ZONA CENTRO DA CAPITAL FEDERAL ARXENTINA - PRO.SO.TE

(OX) CREAR UN ESPAZO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE INTEGRAL DOS ADULTOS MAIORES

(OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO ADULTO MAIOR

(OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

(OE3) FACILITAR RECURSOS

(A1) ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMIDEPENDENTES DURANTE O DÍA

(A2) REALIZACIÓN DE ENCONTROS CON FAMILIARES DE BENEFICIARIOS DO CENTRO DE DÍA E MEMBROS DA COMUNIDADE QUE ESTÉN ATRAVESADOS POR PROBLEMÁTICAS DA 3ª IDADE

(A3) ARTELLAMENTO DO CENTRO

BENEFICIARIOS/AS: ADULTOS/AS MAIORES DE ÁMBOLOS DOUS SEXOS, AUTOVÁLIDOS/AS OU SEMI-DEPENDENTES

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
ARGENTINA
Zona de actuación: 
Buenos Aires
Agentes: 
CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
Ayudas: 

40.983.00 €