Proyectos

AXUDA DE EMERXENCIA PARA 365 FAMILIAS (2000 PERSOAS) DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS CAUSADAS POLO CRECEMENTO DO RÍO OZAMA NO BARRIO DA BARQUITA, SECTOR DE LOS MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, REPÚBLICA DOMINICANA

(OX) ATENCIÓN EN EMERXENCIA ÁS FAMILIAS DAMNIFICADAS POLAS INUNDACIÓNS NO BARRIO DE LA BARQUITA, SECTOR DE LOS MINA NORTE, REPÚBLICA DOMINICANA

(OE) ATENDER AS NECESIDADES DE PRIMEIRA EMERXENCIA DE 365 FAMILIAS (2000 PERSOAS) DO BARRIO DE LA BARQUITA

(A1) ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS

(A2) TRANSPORTE E ALMACENAMENTO NUN CENTRO DE ACOPIO

(A3) DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS Á POBOACIÓN SEGUNDO PROCEDA

(A4) SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS/AS: 365 FAMILIAS DE LA BARQUITA (2000 PERSOAS)

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convenios Ayuda Emergencia
Región: 
América Central y Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santo Domingo (provincia)
Santo Domingo Este (municipio)
Agentes: 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
Ayudas: 

21.153.80 €