Proyectos

BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS RURAIS UBICADOS NO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

(OX) CONTRIBUIR AO DESENVOLVEMENTO SOCIOEDUCATIVO DAS COMUNIDADES RURAIS INDÍXENAS DO DPTO DE SAN MARCOS

(OE) MELLORAR A CALIDADE EDUCATIVA NOS CENTROS ESCOLARES RURAIS DO DPTO DE SAN MARCOS

(A1) PROMOCIÓN DO PROXECTO EN 150 CENTROS EDUCATIVOS RURAIS DE SAN MARCOS

(A2) SELECCIÓN DE 20 CENTROS EDUCATIVOS

(A3) COTIZACIÓN E COMPRA DE MOBILIARIO E LIBROS

(A4) ENTREGA DE BIBLIOTECA ESCOLAR POR ACTA NOTARIAL

(A5) DESEÑO E PANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA MESTRES E MESTRAS

(A6) EXECUCIÓN DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL A MESTRES E MESTRAS

(A7) ASESORÍA E ASISTENCIA PERSONALIZADA

(A8) MONITOREO E SUPERVISIÓN DE MESTRES E MESTRAS

(A9) DESEÑO E PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN DE PAIS E NAIS DE FAMILIA.

(A10) EXECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA ASOCIADOS/AS

(A11) MONITOREO E ASESORÍA A ASOCIACIÓNS DE PAIS E NAIS DE FAMILIA.

(A12) AUDITORÍA ÁS COMUNIDADES BENEFICIADAS

BENEFICIARIOS/AS: 3000 NENOS E NENAS E XOVES DE ESCOLAS RURAIS E 120 PROFESORES E PROFESORAS, PAIS E NAIS DE FAMILIA PERTENCENTES ÁS ASOCIACIÓNS DAS ESCOLAS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
San Marcos (departamento)
Agentes: 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG GALICIA
Código CRS: 
11120 - Servicios e instalaciones educativas y formación
Ayudas: 

77.750.00 €