Proyectos

CAMPESIÑADO DE ORGANIZACIÓNS CACAOTEIRAS DA COSTA ECUATORIANA CONSOLIDAN A SÚA REDE NACIONAL CON PRINCIPIOS DE SOCIOECONOMÍA SOLIDARIA

(OX) CONSOLIDACIÓN DUN MOVEMENTO ACTIVO DE CACAOTEIROS/AS ALIÑADOS/AS DENTRO DOS PRINCIPIOS DA SOCIOECONOMÍA SOLIDARIA QUE APORTE AO DESENVOLVEMENTO SOCIAL, PRODUTIVO E ECONÓMICO DE ECUADOR

(OE) ESTABLECEMENTO DE PROCESOS SOCIAIS PRODUTIVOS E ECONÓMICOS QUE PERMITAN A CONSOLIDACIÓN DA "CORPROCE"

(A1) ADECUAR E EQUIPAR OFICINA PARA A XESTIÓN DE "CORPROCE"

(A2) ASESORAR EN XESTIÓN LEGAL E TRIBUTARIA

(A3) DESENVOLVER E IMPLANTAR UN PLANO DE FORMACIÓN A DIRIXENTES DE CORPROCE

(A4) DESENVOLVER EVENTOS PROVINCIAIS, NACIONAIS E ZONAIS

(A5) FOMENTAR O INTERRELACIONAMENTO PÚBLICO

(A6)DESENVOLVER EVENTOS DE PROMOCIÓN DA "CORPROCE" EN CADA PROVINCIA

(A7) DESENVOLVER EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON ORGANIZACIÓNS AFÍNS

(A8) PARTICIPAR EN EVENTOS E ACCIÓNS DE INCIDENCIA SOCIAL E POLÍTICAS

(A9) IMPLEMENTAR PLANO DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA ÁS ORGANIZACIÓNS

(A10) ESTANDARIZAR OS MECANISMOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES DOS CENTROS PRODUTIVOS COMERCIAIS DE ESMERALDAS

(A11) APERTURAR MERCADOS PARA NOVOS PRODUTOS

(A12) APOIAR O DESENVOLVEMENTO DA ESCOLA DE SOCIOECONOMÍA SOLIDARIA PARA LÍDERES E LIDERESAS

(A13) INTEGRAR UNHA ZONA NOVA AOS PROCESOS DESENVOLVIDOS POLA "CORPROCE" EN ESMERALDAS

(A14) AUDITORÍA EXTERNA

(A15) AVALIACIÓN DO PROXECTO

BENEFICIARIOS/AS: 228 ORGANIZACIÓNS CACAOTERAS DA PROVINCIA DE ESMERALDAS, MANABÍ, LOS RÍOS E GUAYÁS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
ECUADOR
Zona de actuación: 
Esmeraldas (provincia)
Manabí (provincia)
Guayas (provincia)
Los Ríos (provincia)
Agentes: 
INTERMÓN OXFAM (FUNDACIÓN)
Código CRS: 
31120 - Desarrollo agrario
Ayudas: 

124.679.00 €