Proyectos

CAPACITACIÓN E MELLORA LABORAL PARA XOVES DOS BOLSÓNS DE EXTREMA POBREZA DA CIDADE DE BOS AIRES. FORTALECEMENTO DE CENTRO XUVENIL PADRE DE LA SIERRA - BACACEJUPASI

(OX) APOIAR AOS XOVES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DO CENTRO JUVENIL PADRE DE LA SIERRA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE 2 A 3 ANOS QUE OFREZAN A CAPACIDADE DE PROXECTAR UN FUTURO DA MARXINALIDADE E O DESEMPREGO.

(OE1) AVALIACIÓN E PRIORIZACION DAS NECESIDADES DE CUMPRIMENTO DE NORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, NOS DISTINTOS OFICIOS IMPARTIDOS NA ESCOLA TALLER

(OE2) AO FINAL DO PROXECTO O CENTRO DISPORÁ DO EQUIPO INSTALADO NECESARIO PARA GARANTIR OS MÍNIMOS DE SEGURIDADE E HIXIENE LABORAL NAS DEPENDENCIAS NA ESCOLA TALLER

(OE3) CUMPRIMENTO DA NORMATIVA NO CENTRO SOBRE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO QUE SE ELABORE COMO RESULTADO DO PROXECTO

(OE4) CONSEGUIR UN COLECTIVO DE ALUMNOS E ALUMNAS CONCIENCIADOS/AS NA IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO

(OE5) OBTER AO FINAL DO PROXECTO UN PLAN DE ACCIÓNS FUTURAS PARA MELLORAR A CAPACIDADE DE INSERCIÓN LABORAL DO CENTRO

(A1) ORGANIZACIÓN DO PROCESO. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN INICIAL

(A2) INFORME DE OBRIGAS. PLAN PRELIMINAR DE OBRIGAS A CUMPRIR E INSTALACIÓNS A REALIZAR

(A3) PLAN DE INSTALACIÓNS

(A4) ELABORACIÓN DA NORMATIVA DE SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO

(A5) CURSO DE FORMACIÓN EN SEGURIDADE E HIXIENE

(A6) PLAN DE ACCIÓN FUTURA

BENEFICIARIOS/AS: ALUMNOS/AS DO CENTRO PADRE DANIEL DE LA SIERRA

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
ARGENTINA
Zona de actuación: 
Buenos Aires
Agentes: 
OBZ S.L. - GRUPO OBZ CONSULTING
Código CRS: 
11230 - Capacitación básica de jóvenes y personas adultas
Ayudas: 

66.624.00 €