Proyectos

CAPACITACIÓN TÉCNICA E REFORZAMENTO ORGANIZATIVO DO SINDICALISMO NA ZONA ANDINA: MULLER E ECONOMÍA INFORMAL - ANDES 5/6

(OX) INCREMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA E REFORZAMENTO NA ESTRUTURA ORGANIZATIVA DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS DA ZONA ANDINA, ESPECIALMENTE NO SECTOR DA ECONOMÍA INFORMAL E COAS MULLERES TRABALLADORAS

(OE1) MELLORA DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS/AS DIRIXENTES SINDICAIS

(OE2) MAIOR NÚMERO DE TRABALLADORES/AS INCORPORADOS/AS ÁS TAREFAS DIRECTIVAS

(OE3) MAIOR NÚMERO DE TRABALLADORES/AS ORGANIZADOS/AS SINDICALMENTE NO SECTOR DA ECONOMÍA INFORMAL

(OE4) MAIOR NÚMERO DE MULLERES EN TAREFAS DE DIRECCIÓN E ORGANIZACIÓN SINDICAL

(A1) TALLER INTERDISCIPLINARIO (A8-25) SEMINARIO DE ÁMBITO REXIONAL E INTERSINDICAL

(A2) XORNADAS DE ÁMBITO REXIONAL E INTERSINDICAL

(A3) XORNADAS INTERDEPARTAMENTAIS PARA TRABALLADORAS

(A4) SEMINARIO REXIONAL PARA MULLERES TRABALLADORAS.

BENEFICIARIOS/AS: 885 PARTICIPANTES NAS SESIÓNS FORMATIVAS, ORGANIZACIÓNS SINDICAIS, AFILIADOS/AS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Área andina
Agentes: 
CIG- CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA
Código CRS: 
43081 - Enseñanza / formación multisectorial
Ayudas: 

38.000.00 €