Proyectos

CASA PARA ESTUDANTES INDÍXENAS NA MIXTECA-OAXACA- MÉXICO

(OX1) BRINDAR ALTERNATIVAS PARA QUE OS XOVES INDÍXENAS CONTINÚEN OS SEUS ESTUDIOS

(OX2) FREAR A INMIGRACIÓN E ACERCAR AOS XOVES CON PARTICULAR INCIDENCIA NA MULLER Á REFLEXIÓN SOBRE A REALIDADE DAS SÚAS COMUNIDADES

(OE1) CREAR UN ESPACIO INTEGRAL DE ALOXAMENTO, DOCENTE E PRODUTIVO BASEADO NA AUTOXESTIÓN PARA A MOCIDADE DA REXIÓN DE TLAXIACO

(OE2) VINCULAR AOS XOVES NO COÑECEMENTO E O RESPECTO DO MEDIOAMBIENTE

(OE4) AUMENTAR A PRESENCIA DA MULLER NA VIDA PÚBLICA DE TLAXIACO

(A1) MERCAR UN TERREO NA CIDADE DE TLAXIACA NUN LUGAR CERCANO AO CENTRO QUE PERMITA UNHA FÁCIL MOBILIDADE CARA AS ESCOLAS DE BACHARELATO

(A2) ACONDICIONAMENTO DO TERREO PARA A CONSTRUCIÓN DA CASA

(A3) CONSTRUIR A CASA CO TRABALLO VOLUNTARIO DOS COMPAÑEIROS/AS DAS COMUNIDADES INDÍXENAS

(A4) ASESORÍA ACADÉMICA AOS XOVES

(A5) INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA A TODAS AS COMUNIDADES DA REXIÓN DE TLAXIACO

(A6) INCORPORACIÓN DOS ESTUDANTES Á CASA

(A7) CURSO TALLER DE TRABALLO COLECTIVO AOS OCUPANTES DA CASA

(A8) ORGANIZAR UNHA CAMPAÑA DE DOAZÓN DE LIBROS PARA A BIBLIOTEC, XESTIONADA POLOS HABITANTES DA CASA

(A9) CULTIVAR HORTALIZAS E FROITAS PARA O AUTOCONSUMO

(A10) REALIZAR TALLERES DE CONSERVACIÓN DE FROITAS E VERDURAS

(A11) ORGANIZAR CHARLAS E DEBATES SOBRE A REALIDADE DAS COMUNIDADES INDÍXENAS

(A12) AMPLIAR O DEBATE SOBRE A SITUACIÓN INDÍXENA NAS COMUNIDADES DA ÁREA DE INDLUENCIA DESTES XOVES.

(A13) PREPARACIÓN DUNHA PARTE DO TERREO PARA QUE SIRVA COMO HORTA

(A14) REALIZACIÓN DE TALLERES AGROECOLÓXICOS

(A15) NO PROCESO DE SELECCIÓN, 25 DAS BENEFICIARIAS SERÁN MULLERES

(A16) OS HOMES E AS MULLERES REPARTIRÁN DE MANEIRA EQUITATIVA AS TAREFAS DOMÉSTICAS PRODUTIVAS E DOCENTES SEN DISCRIMINACIÓN DO XÉNERO

 

BENEFICIARIOS/AS: 50 XOVES INDÍXENAS DA REXIÓN MIXTECA DE ENTRE 14 E 18 ANOS CARENTES DE RECURSOS ECONÓMICOS E APOIO FAMILIAR

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
MÉXICO
Zona de actuación: 
Oaxaca (estado)
Agentes: 
PAZ Y DESARROLLO
Código CRS: 
11120 - Servicios e instalaciones educativas y formación
Ayudas: 

45655.00 €