Proyectos

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN E FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO, LUGO

(OX1) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DE DISTINTOS POBOS DO MUNDO

(OX2) ACADAR UN MUNDO MÁIS XUSTO E UNHA SOCIEDADE MÁIS RESPONSABLE

(OX3) INFORMAR E FORMAR Á POBOACIÓN

(OX4) POTENCIAR OS AXENTES DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO DE GALICIA

 

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Consolidación y fortalecimiento de ONGD
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
A COVA DA TERRA
Ayudas: 

24.950.00 €