Proyectos

CONSOLIDACIÓN DO MODELO AGROECOLÓXICO NA PROVINCIA ABEL ITURRALDE. BOLIVIA

(OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS CAMPESIÑOS DA PROVINCIA ABEL ITURRALDE A TRAVÉS DA PRODUCCIÓN ORGÁNICA BAIXO O MODELO AGROECOLÓXICO EMPREGANDO SISTEMAS AGROFORESTAIS (OE)CONTRIBUIR A CONSOLIDAR O MODELO AGROECOLÓXICO NAS ASOCIACIÓNS REXIO(A1)CÁLCULO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

(A2)COTIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

(A3)COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

A4)TRASLADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

(A5)DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

(A6)ELABORACIÓN DO PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA ÁS COMUNIDADES

BENEFICIARIOS/AS: 330 FAMILIAS CAMPESIÑAS E GANDEIRAS

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Abel Iturralde (provincia)
La Paz (departamento)
Agentes: 
UNIONES AGRARIAS
Ayudas: 

50.143.00 €