Proyectos

CONSTRUCIÓN CENTRO DE LONXA NA ILLA DE GUAPINOL-CHOLUTECA, E COMPLEMENTO OBRAS PEIRAO DE COYOLITO. PROXECTO DESENVOLVEMENTO DE PESCA ARTESANAL DO GOLFO DE FONSECA

(OX)MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA E SOCIOECONÓMICAS DOS PESCADORES ARTESANAIS E HABITANTES EN XERAL DO MUNICIPIO DE AMAPALA E ESPECIALMENTE DOS HABITANTES DAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DE GUAPINOL

(OE1)CONSTRUIR A INFRAESTRUTURA BÁSICA NECESARIA PARA CONCENTRAR AS LABORES

(OE2) COMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA PORTUARIA E O ORDENAMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES NO PEIRAO DE COYOLITO

(A1)CONSTRUCCIÓN DA RAMPA PARA A DESCARGA DE PRODUCTOS PESQUEIROS

(A2)CONSTRUCCIÓN DO TEITO, PISOS, PAREDES E OFICINAS DA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA A LONXA

(A3)ORGANIZACIÓN E CAPACITACIÓN DOS DISTINTOS SECTORES INVOLUCRADOS NO USO DAS INSTALACIÓNS E NOVAS FACILIDADES DA LONXA

(A4) EQUIPAMENTO BÁSICO DAS INSTALACIÓNS DA LONXA

(A5) CONSTRUCIÓN DAS INSTALACIÓNS FÍSICAS ONDE SE ALBERGARÁN AS OFICINAS E A VENDA DA BOLETERÍA DA ORGANIZACIÓN QUE DIRIXE, ORDEA E REGULA O TRANSPORTE MARÍTIMO ARTESANAL DENDE COYOLITO CARA AS DIFERENTES ILLAS ALEDAÑAS A ESTE PUNTO, ESPECIALMENTE A ILLA DE TIGRE, ONDE SE ATOPA A CIDADE DE AMAPALA, E CONSTRUCIÓN DAS OFICINAS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO TURISTA

(A6) CAPACITACIÓN PARA A OPERACIÓN, MANTEMENTO E SOSTEMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PEIRAO DE COYOLITO ÁS ORGANIZACIÓNS PESQUEIRAS, DE TRANSPORTE MARÍTIMO, ASIMESMO Á MUNICIPALIDADE DE AMAPALA COMO XESTORA E A OUTRAS ORGANIZACIÓNS BENEFICIARIAS DAS MESMAS

(A7) EQUIPAMENTO DAS OFICINAS DE VENDA DE BOLETERÍA E DAS OFICINAS DE INTERESE TURÍSTICO

BENEFICIARIOS/AS: HABITANTES DA ILLA DE GUAPINOL E DAS COMUNIDADES ALEDAÑAS (APROX. 10.000 PERSOAS QUE VIVEN DIRECTAMENTE DA PESCA)

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Plan operativo AECID
Región: 
América Central y Caribe
País: 
HONDURAS
Zona de actuación: 
Valle (departamento)
Choluteca (departamento)
Agentes: 
OTC HONDURAS
Código CRS: 
31320 - Desarrollo pesquero
Ayudas: 

62.500.00 €