Proyectos

CONSTRUIR COMUNIDADES SAUDABLES E AUTOXESTIONARIAS, INCREMENTANDO CAPACIDADES PARA A SEGURIDADE ALIMENTARIA E A DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS RENTABLES E SOSTIBLES EN ZONAS POBRES DA FRONTEIRA ECUATORIANA-PERUANA. -COMUNIDADES SAUDABLES E AUTOXE

(OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE VIVEN EN 12 COMUNIDADES DA FRONTEIRA ECUATORIANO-PERUANA

(OE1)ELABORAR 12 PLANS COMUNITARIOS DE XESTIÓN DO HÁBITAT E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS SEUS HABITANTES

(OE2) MELLORA DOS SISTEMAS DE DOTACIÓN DE AUGA PARA CONSUMO HUMANO, SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, CAMPAÑAS MÉDICO-ODONTOLÓXICAS, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DA ENFERMIDADE E PROMOCIÓN DA SAÚDE, E MELLORA DA SEGURIDADE ALIMENTARIA FAMILIAR

(OE3) CONSTRUIR UNHA PROPOSTA DE ESCOLAS SAUDABLES

(OE4) MELLORA DO ECOSISTEMA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN E USO SOTIBLE DE RECURSOS NATURAIS E CONSTRUÍDOS.

(A1)SESIÓNS COMUNITARIAS DE REFLEXIÓN, FORMULACIÓN DE PLANS DE XESTIÓN E ESTABLECEMENTO DAS SÚAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS INTERNAS

(A2)MELLORA DA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DAS FASES DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE 4 SISTEMAS DE AUGA PARA CONSUMO HUMANO

(A3) INCORPORACIÓN DA FASE DE CLORACIÓN EN 2 SISTEMAS DE AUGA

(A4) CAPACITAR ÁS XUNTAS DE AUGA E FAMILIAS BENEFICIARIAS NO USO EFICIENTE DO RECURSO E NA XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DOS SISTEMAS

(A5) CONSTRUIR E INSTALAR BAÑOS MODELO CON DUCHA, LAVAMÁNS E LETRINA SECA ECOLÓXICA

(A6) IMPLEMENTAR HORTAS NUTRICIONAIS FAMILIARES DIVERSIFICADAS

(A7) CAPACITAR ÁS FAMILIAS EN PRODUCIÓN E USO ÓPTIMO DOS ALIMENTOS

(A8) REALIZAR CAMPAÑAS MÉDICO-ODONTOLÓXICAS EN 12 COMUNIDADES

(A9) CAPACITAR ÁS FAMILIAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMIDADES, PROMOCIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE

(A10) REALIZAR UN  ENCONTRO BINACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE COMUNIDADES E ORGANISMOS ADICADOS Á PROMOCIÓN DA SAÚDE

(A11) READECUAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS AULAS ESCOLARES

(A12) MELLORAR AS BATERÍAS SANITARIAS DAS ESCOLAS

(A13) DOTAR ÁS ESCOLAS DE EQUIPOS, MOBILIARIO, MATERIAL DIDÁCTICO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, XOGOS RECREATIVOS E BOTIQUÍNS ESCOLARES

(A14) IMPLEMENTAR NAS ESCOLAS ESPACIOS VERDES E XOGOS INFANTÍS

(A15) IMPLEMENTAR HORTAS ESCOLARES

(A16) REALIZAR SESIÓNS DE REFLEXIÓN E CAPACITACIÓN CON PAIS/NAIS DE FAMILIA

(A17) INSTITUÍR NAS ESCOLAS A CONFORMACIÓN DE GOBERNOS ESCOLARES

(A18) ELABORAR UNHA GUÍA DIDÁCTICA PARA A AUTOFORMACIÓN DOS/AS MESTRES/AS EN CONTIDOS E METODOLOXÍA ALTERNATIVAS

(A19) REALIZAR CAMPAÑAS MÉDICO-ODONTOLÓXICAS EN 12 ESCOLAS

(A20) REALIZAR EXAMES VISUAIS AOS NENOS/AS DAS ESCOLAS

(A21) PROTEXER E REFORESTAR AS FONTES HÍDRICAS DOS SISTEMAS DE AUGA PARA O CONSUMO HUMANO E REGO

(A22) RECUPERAR A CUBERTA VEXETAL DE ZONAS DEGRADADAS

(A23) IMPLEMENTAR COCIÑAS AFORRADORAS DE ENERXÍA

(A24) MELLORAR O ENTORNO FÍSICO DOS ESPACIOS PÚBLICOS COMUNITARIOS: PARQUES, CENTROS DE SAÚDE, CANCHAS DEPORTIVAS, RIBEIRAS DOS RÍOS,.ETC.

(A25) DESEÑAR CONTIDOS E PRODUTOS COMUNICACIONAIS PARA A EDUCACIÓN AMBIENTAL

(A26) CONTRATAR UN ESPACIO NA RADIO

(A27) ELABORAR E REPRODUCIR MÓDULOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA OS NENOS/AS DAS ESCOLAS

(A28) REALIZAR UN INVENTARIO DOS RECURSOS NATURAIS PAISAXÍSTICOS E CULTURAIS DA FRONTEIRA ECUATORIANO-PERUANA

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DE ESPÍNDOLA, QUILANGA, CALVAS, AYABACA, MONTERO SICCHES E JILILÍ. SEGURIDADE ALIMENTARIA: 240 FAMILIAS, ACCESO Á ATENCIÓN MÉDICA: 1.466 FAMILIAS, EDUCACIÓN: 1.271 NENOS E NENAS.

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Piura (departamento)
Cajamarca (departamento)
Agentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Código CRS: 
11120 - Servicios e instalaciones educativas y formación
Ayudas: 

280.000.00 €