Proyectos

A COOPERACION GALEGO PORTUGUESA NUN PAÍS: MOZAMBIQUE

Destinatarios

Cidadanía galega en xeral, a través dos medios de comunicación
Estudantes de centros de formación nos que se impartan as charlas/conferencias/coloquios. TOTAL: máis de 300 alumnos/as de primaria e secundaria
Actores principais da cooperación en Galicia e Portugal: Coordinadora Galega de Ongd´s, Ongd´s, Fondo Galego de Cooperación, Cooperación Exterior Autonómica, 3 universidades galegas

Obxectivos

 - Achegar á cidadanía galega o traballo que a AOD  fai en Mozambique e mostrarlle que é unha ferramenta moi eficaz na loita contra a pobreza. Permitirá tamén á cooperación galego portuguesa atopar vías de colaboración

-  Encontro da Cooperación Galega e Portuguesa

-   DVD sobre o traballo da Cooperación Española e Galega en Mozambique

-   Actividades en escolas

Actividades

1.Encontro Galego Portugués de Cooperación ao Desenvolvemento. No pazo de Santa Cruz de Oleiros, o 21 de Outubro    
2. Elaboración dun DVD sobre a AOD en Mozambique
3.Charlas/coloquio/conferencias en 6 centros educativos
       

Año: 
2006
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Ayudas: 

14.996 EUROS