Proyectos

DESENVOLVEMENTO DE INVESTIGACIÓNS SOBRE BANCOS NATURAIS, ÁREAS DE PESCA E ÁREAS DE MANEXO DE RECURSOS BENTÓNICOS MEDIANTE O REFORZAMENTO DE IMARPE (INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ)

(OX)MELLORAR O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS BENTÓNICOS BRINDANDO EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA A TOMA DE DECISIÓNS DA ADMINISTRACIÓN, GARANTINDO A PRESERVACIÓN E EXPLOTACIÓN RACIONAL DOS RECURSOS HIDROBIOLÓXICOS, CO FIN DE QUE AS COMUNIDADES DE PESCADORES DE ICA, AREQUIPA, MOQUEGUA E TACNA POIDAN LEVAR A CABO UN APROVEITAMENTO ECONÓMICAMENTE RENTABLE E ECOLÓXICAMENTE SOSTIBLE.

(OE) REFORZAMENTO DE "MÓDULOS TÉCNICOS BÁSICOS" PARA O MONITOREO DAS ÁREAS DE EXTRACCIÓN E MAPEO NAS QUE A ADMINISTRACIÓN POIDA DESENVOLVER EXPERIENCIAS PARA RECUPERAR A POBOACIÓN DOS PRINCIPAIS RECURSOS BENTÓNICOS NO ÁMBITO DOS LABORATORIOS COSTEIROS DE PISCO E ILO.

(A1)SEGUEMENTO DAS CONDICIÓNS BIOLÓXICAS E POBOACIONAIS DOS PRINCIPAIS RECURSOS BENTÓNICOS DOS MÁIS IMPORTANTES BANCOS NATURAIS DO LITORAL DE ICA

(A2)ESTUDIO DO DESENVOLVEMENTO -CRECEMENTO E SUPERVIVENCIA- DE XOVES E ADULTOS DOS INVERTEBRADOS MARIÑOS NO BANCO NATURAL DE POCOMA E NAS ÁREAS DE REPOBOAMENTO  DO LITORAL DE TACNA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE

(A3) AVALIACIÓN  DAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS E PROSPECCIÓN  DOS NIVEIS DE TRAZAS  DE METAIS  PESADOS EN IMPORTANTES RECURSOS PESQUEIROS, AUGA E SEDIMENTOS DO LITORAL DAS PROVINCIAS DE PISCO E ILO

BENEFICIARIOS/AS: 14 PROFESIONAIS E PERSOAL TÉCNICO DOS LABORATORIOS COSTEIROS DE PISCO E ILO E 2.350 FAMILIAS DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Plan operativo AECID
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Arequipa (departamento)
Ica (departamento)
Moqegua (departamento)
Tacna (departamento)
Agentes: 
OTC PERÚ
Código CRS: 
31320 - Desarrollo pesquero
Ayudas: 

55.000.00 €