Proyectos

DESENVOLVEMENTO INTEGRAL DA UBPC "PROTESTA DE BARAGUA" - CUBA

(OX) APOIAR O PROCESO DE RECONVERSIÓN DA GANDEIRÍA EN CUBA CONSOLIDANDO AS UBPC´S COMO ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS SOSTIBLES ECONÓMICA, ECOLÓXICA E SOCIALMENTE

(OE1) AUMENTAR A PRODUCCIÓN DE LEITE E CARNE DA UBPC PROTESTA DE BARAGUA, SOBRE A BASE DE MELLORAR

(A1) CREACIÓN DE CONDICIÓNS PREVIAS PARA A SOSTIBILIDADE DA UBPC

(A2) BASE ALIMENTARIA E REFORESTACIÓN

(A3) INSTALACIÓNS PECUARIAS

(A4) CAPACITACIÓN

(A5) AUTOCONSUMOS AGRÍCOLAS E CRIANZAS TRASPATIO

433 PERSOAS DE 114 COOPERATIVAS

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Ciudad de la Habana (provincia)
Agentes: 
VETERINARIOS SIN FRONTERAS - VETERMON
Ayudas: 

124.657.00 €