Proyectos

DESENVOLVEMENTO URBANO EN TIRUCHY II

(OX) ACADAR O DESENVOLVEMENTO XERAL DA COMUNIDADE BENEFICIARIA, EN ESPECIAL AS MULLERES, NOS SECTORES DA EDUCACIÓN, SANIDADE, ECONOMÍA, MEDIO E CAPACIDADE ORGANIZATIVA COA IMPLICACIÓN DE TODA ELA E O SEU EMPODERAMENTO PARA CHEGAR A UN CONCEPTO INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO

(A1)ENQUISA INICIAL CENTRADA NA SITUACIÓN DAS MULLERES NA ZONA

(A2) CLASES DE ALFABETIZACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS, CON ENFOQUE ESPECIAL NAS MULLERES

(A3) CLASES DE APOIO PARA NENAS/OS EN IDADE ESCOLAR

(A4) CAMPAÑAS SANITARIAS

(A5) FORMACIÓN DE VOLUNTARIAS

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DE TIRUCHY II

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
Asia
País: 
INDIA
Zona de actuación: 
Tiruchy
Tamil Nadu (estado)
Agentes: 
IMPLICAD@S NO DESENVOLVEMENTO
Ayudas: 

10.739.00 €