Proyectos

EMERXENCIA NO CHAD

(OX) PROPORCIONAR ASISTENCIA E PROTECCIÓN ÁS/ÓS REFUXIADAS/OS SUDANESAS/OS NO CHAD; ASEGURANDO QUE AS OPERACIÓNS HUMANITARIAS PARA A EMERXENCIA NO CHAD PERMITAN UNHA REUBICACIÓN EN CONDICIÓNS DIGNAS PARA AS/OS REFUXIADAS/OS

(OE) ASEGURAR O TRANSPORTE

(A1) TRANSPORTE VÍA TERRESTRE E AÉREA DAS//OS REFUXIADAS/OS SUDANESAS/ES, DO PERSOAL HUMANITARIO E DOS EQUIPOS E SUMINISTROS, DENDE AS ZONAS FRONTEIRIZAS ATA OS CAMPOS REHABILITADOS DAS REXIÓNS DO ESTE DO CHAD, DITA OPERACIÓN REALIZARASE DIARIAMENTE

BENEFICIARIOS/AS: 22.000 REFUXIADAS/OS SUDANESAS/ES

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convenios Ayuda Emergencia
Región: 
África
País: 
CHAD
Zona de actuación: 
Este do Chad
Agentes: 
ESPAÑA CON ACNUR
Ayudas: 

20.000.00 €