Proyectos

EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE FORMACIÓN DENTRO DO PROXECTO DE APOIO A FORMACIÓN PROFESIONAL DOS/AS PESCADORES/AS E ACUICULTORES/AS ARTESANAIS EN CENTROAMÉRICA

(OX) CONTRIBUIR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA Á PROFESIONALIZACIÓN DOS PESCADORES ARTESANAIS E ACUICULTORES E COLABORAR AO FORTALECEMENTO DAS INSTITUCIÓNS DO SECTOR QUE SE ENCARGAN DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS E ACUICOLAS, ESPECIALMENTE DE AQUELAS DEPENDENCIAS QUE TEÑEN QUE VER COS ARTESANAIS

(A1) REALIZACIÓN DE 2 SEMINARIOS NO CENTRO DE FORMACIÓN DA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN LA ANTIGUA - GUATEMALA

(A2) DESEÑO TÉCNICO DE CONTIDOS DUN PORTAL WEB DE PESCA ARTESANAL PARA CENTROAMÉRICA

BENEFICIARIOS/AS: PESCADORES/AS  E ACUICULTORES/AS ARTESANAIS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convenio
Región: 
América Central y Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Sacatepéquez (departamento)
Antigua
Agentes: 
IGACI- INSTITUTO GALLEGO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
Ayudas: 

60.000.00 €