Proyectos

FORTALECEMENTO DA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA DIMINUÍR AS TASAS DE MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IRUPANA. BOLIVIA - IRUPANA II

(OX) CONTRIBUIR A ELEVAR OS NIVEIS DE SAÚDE DA POBOACIÓN ASENTADA NO MUNICIPIO DE IRUPANA

(OE) FORTALECIDA A PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA DIMINIUR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL NA POBOACIÓN DO MUNICIPIO DE IRUPANA

(A1)ELABORACIÓN DO CRONOGRAMA E EXECUCIÓN DA SUPERVISIÓN DO TRABALLO COMUNITARIO DOS RPS

(A2) SISTEMATIZACIÓN DOS FALLOS ATOPADOS E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS DE RECICLAXE

(A3) REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE RECICLAXE E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE RPS

BENEFICIARIOS/AS: 64 COMUNIDADES ONDE A REDE PPS É OPERATIVA

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Sud-yuntas (provincia)
La Paz (departamento)
Irupana (municipio)
Agentes: 
MÉDICOS DEL MUNDO GALICIA
Ayudas: 

108.630.00 €