Proyectos

IDAOUASEMLAL - CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE - AKHEBILE

(OX)MELLORA DAS CONDICIÓNS SANITARIAS DA TRIBU ÍDAOUSEMLAL

(OE)CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE

(A1)ESTUDIO PRELIMINAR DO TERREO

(A2)CONSTRUCCIÓN DUN POZO DE AUGA

(A3)CONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO

(A4)EQUIPAMENTO SANITARIO DO CENTRO DE SAÚDE

(A5)DOTACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO SANITARIO

(A6)ACHEGAS AS NOVAS PRESTACIÓNS SANITARIAS Á POBOACIÓN

(A7)ELABORACIÓNTRIBO IDAOUSEMLAL

BENEFICIARIOS/AS: 6750 MULLERES E 5250 HOMES

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
África
País: 
MARRUECOS
Zona de actuación: 
Idaousemlal
Agentes: 
CC.OO. - GALICIA
Ayudas: 

60.000.00 €