Proyectos

IGUALDADE PARA O DESENVOLVEMENTO. SE A MULLER AVANZA O MUNDO TAMÉN

Beneficiarios

Alumnado  de centros  de ensino secundario, bacharelato e universidades.
Mulleres usuarias dos Centros da Muller, xornalistas dos medios locais, autonómicos e nacionais, socios de Intered Galicia, membros de ONGD´s galegas, membros da Asociación de Mulleres de Galicia e voluntariado do Plan de Voluntariado de Galicia 2006-2010.

Obxectivos 

 - Favorecer entre nenas e nenos, mozas e mozos e persoas adultas unha actitude solidaria ante as desigualdades que soportan as mulleres no mundo . Deste xeito preténdese contribuír á sensibilización e educación das mulleres e homes  de xeito que se cuestionen os papeis tradicionalmente asignados a ambos sexos.

-Fomentar a actitude crítica ante o silencio existente sobre o traballo, a voz e a iniciativa das mulleres dos países do Sur, destacando o papel que desempeñan na loita contra a pobreza e na promoción do desenvolvemento  económico, da paz, da defensa dos dereitos humanos, da seguridade alimentaria... de xeito que se escoite a súa voz e se visibilicen  os seus esforzos, escurecidos pola súa consideración como cidadáns de segunda categoría.

Accións

1.Exposición fotográfica “Igualdade para o Desenvolvemento. Se a muller avanza o mundo tamén”.
2. Elaboración e difusión dun xornal informativo
“Noticias igualdade para desenvolvemento . Se a muller avanza o mundo tamén”.
3. Elaboración e edición de exemplares da obra de teatro “O soño de Paula” xunto coas súas guías didácticas
4. Organización de conferencias foros e un seminario permanente de formación

 

 

Año: 
2006
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
INTERED GALICIA
Ayudas: 

15.000 euros