Proyectos

INFRAESTRUTURA SOCIAL BÁSICA (AGUA, SANEAMENTO E ORDENACIÓN URBANA) MEDIANTE EMPREGO DE MAN DE OBRA INTENSIVA PARA O BARRIO LINDA VISTA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JUAN - XG-PRO-LINDA VISTA

(OX) CONTRIBUÍR Á MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN DO BARRIO LINDA VISTA, MEDIANTE A AMPLIACIÓN E/OU DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CREANDO CONDICIÓNS PARA UN AXEITADO ORDENAMENTO URBANO E XERAR INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES

(A1)REVISIÓN DO SISTEMA DE AUGA ACTUAL

(A2)AUMENTAR O SISTEMA DE ALMACENAMENTO DE AUGA

(A3)INSTALAR UNHA NOVA LIÑA DE DISTRIBUCIÓN PARA A AMPLIACIÓN, PRINCIPALMENTE DO SECTOR OESTE DO BARRIO (A4)AUMENTAR O NÚMERO DE CONEXIÓNS DOMICILIARIAS

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DO BARRIO LINDA VISTA

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
San Carlos (municipio)
Río San Juan (departamento)
Agentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Ayudas: 

119.000.00 €