Proyectos

INTEGRACIÓN BINACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO E AMBIENTAL DA FRONTEIRA ECUADOR-PERÚ

(OX)CONTRIBUIR Á INTEGRACIÓN ECUATORIANO-PERUANA PARA POSIBILITAR O SEU DESENVOLVEMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÓMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL. (OE1)CONSOLIDAR A INTEGRACIÓN REXIONAL ENTRE OS DIFERENTES ACTORES LOCAIS, PÚBLICOS E PRIVADOS

(A1)VISITAS DE CABILDEO E NEGOCIACIÓN COS ACTORES LOCAIS

(A2)REUNIÓNS BINACIONAIS DE TRABALLO E CONCERTACIÓN DE ACORDOS

(A3)ACTOS PÚBLICOS DE SINATURA DE CONVENIOS

(A4)TALLERES PARTICIPATIVOS PARA DESENVOLVER PLANS DE ACCIÓN PARA OPERATIVIZAR OS CONVENIOSORGANIZACIÓNS SOCIAIS E GOBERNOS LOCAIS DOS 4 CANTÓNS QUE INTEGRAN O PROXECTO

BENEFICIARIOS/AS: 200 POBOADORES/AS DA FRONTEIRA,FAMILIAS DE AGRICULTORES/AS

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Frontera Ecuador Perú
Agentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Ayudas: 

125.000.00 €