Proyectos

MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA DOS HABITANTES DO TERRITORIO DE BEFALE II (BARINGA, R.D.CONGO)

(OX)MELLORADAS AS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN CONGOLEÑA DE BEFALE, A TRAVÉS DA RESTITUCIÓN DA ATENCIÓN SANITARIA DO TERRITORIO BEFALE II

(OE)MELLORADA A ATENCIÓN SANITARIA DOS HABITANTES DO TERRITORIO DE BEFALE II "BARINGA"

(A1)REALIZACIÓN DE PEQUENAS REHABILITACIÓNS NALGUNS PAVILLÓNS DO HOSPITAL DE BARINGA

(A2)ATENCIÓN HOSPITALARIA PERMANENTE NO HOSPITAL

(A3)PAGO REGULAR DOS SALARIOS DO PERSOAL DO HOSPITAL

(A4)FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL DO HOSPITAL DE BARINGA

BENEFICIARIOS/AS: 50.000 HABITANTES DE BEFALE II

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
África
Agentes: 
ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA (FUNDACIÓN)
Ayudas: 

123.963.00 €