Proyectos

MELLORA DA CALIDADE DA ATENCIÓN OBSTÉTRICA PRESTADA POLAS COMADRONAS TRADICIONAIS DO DPTO. DE SAN MARCOS - REPÚBLICA DE GUATEMALA - COMADRONAS SAN MARCOS

(OX) DIMINUCIÓN DA MORBI-MORTANDADE MATERNO E PERINATAL NA REP. DE GUATEMALA

(OE) MELLORA DA CALIDADE DA ATENCIÓN OBSTÉTRICA PRESTADA POLAS COMADRONAS TRADICIONAIS DO DPTO. DE SAN MARCOS

(A1) REALIZACIÓN DUN TALLER EN SAN MARCOS PARA A REVISIÓN DO MANUAL DE OBSTETRICIA

(A2) REALIZACIÓN DUN TALLER NO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA A CAPACITACIÓN ÁS ENFERMEIRAS NO MANEXO DO MANUAL DE OBSTETRICIA

(A3) REALIZACIÓN DUN COMITÉ DE EXPERTOS PARA A ELABORACIÓN DO MATERIAL DIVULGATIVO DA CAMPAÑA DE OBSTETRICIA

(A4) DESEÑO DO MATERIAL DIVULGATIVO DA CAMPAÑA DE OBSTETRICIA

(A5) CELEBRACIÓN DE REUNIÓNS DE COORDINACIÓN ENTRE AS AUTORIDADES PÚBLICAS SANITARIAS E OS RECURSOS COMUNITARIOS

(A6) ELABORACIÓN DO PLAN DE CAPACITACIÓN PARA A ATENCIÓN DOS EVENTOS OBSTÉTRICOS POLOS RECURSOS COMUNITARIOS

(A7) CAPACITACIÓN DAS 150 COMADRONAS EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA

(A8) MONITOREO DO TRABALLO DAS COMADRONAS FORMADAS NA ABORDAXE DOS PARTOS E EMERXENCIAS OBSTÉTRICAS

(A9) SELECCIÓN DO MATERIAL A TRANSFERIR ÁS BENEFICIARIAS DO PROXECTO

(A10) COMPRA DE MATERIAL A TRANSFERIR ÁS BENEFICIARIAS DOS PROXECTOS

(A11) ACTO DE DONACIÓN ÁS BENEFICIARIAS DO PROXECTO

BENEFICIARIOS/AS: 150 COMADRONAS TRADICIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE DO DPTO DE SAN MARCOS DO MINISTERIO DE SAÚDE PÚBLICA E ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
San Marcos (departamento)
Agentes: 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA (FUDEN)
Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
Ayudas: 

44.710.00 €