Proyectos

MELLORA DAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE BÁSICA. PROGRAMA OXLAJUJ TZ’IKIN, GUATEMALA

Establecer os condicionantes previos (técnicos, de capacitación, insumos…) para a execución das infraestruturas habitacionais.

 

Año: 
2008
Instrumento de financiación: 
Convenio
Región: 
América Central y Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Niceto Pérez (municipio)
Agentes: 
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
Contraparte: 

ASOCIACION INDIGENA AROPECUARIA PRO DESARROLLO INTEGRAL- ASIAPRODI

Código CRS: 
32310 - Política de construcción y gestión administrativa
Objetivos: 

Contribuir á mellora das condicións hixiénico-sanitarias a través das infraestruturas habitacionais nas comunidades incluídas no programa.

Resultados y actividades: 

1. Estudio técnico das intervencións de habitabilidade necesarias en cada lote das familias seleccionadas polo Consejo Microregional.2. Levantamento dos planos do estado previo dos lotes para a construción dos modelos.3. Selección das familias beneficiarias dos modelos que se construirán no primeiro convenio.4. Definición do programa de formación co INTECAP.5. Investigación inicial de materiais de construción.6. Investigación inicial de sistemas construtivos.7. Compra de material, maquinaria e ferramentas para a experimentación con prototipos.8. Experimentación inicial con prototipos.9. Definición da proposta arquitectónica para os modelos.

Población beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa: a) 200 familias beneficiaranse da construción e mellora de infraestruturas habitacionais; b) 100 persoas beneficiaranse das capacitacións en técnicas básicas de construción.Poboación beneficiaria indirecta: a) 18.000 persoas que ven melloradas as condicións de salubridade e o retroceso das enfermidades na comunidade; b) o Consejo Microregional e ASIAPRODI refórzanse como un órgano de xestión importante dentro das comunidades e a nivel departamental; c) toda a poboación de Guatemala de características semellantes á poboación beneficiaria do Programa que se beneficie no futuro da construción de outras solucións habitacionais seguindo os modelos investigados ou utilizando as técnicas construtivas investigadas.Presuposto total do proxecto: 82.374,00 Euros

Ayudas: 

59.281,00 Euros