Proyectos

MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DAS FAMILIAS DAS MICROCONCAS DE UCHUYMAYO, CCATCCAMAYO E AÑILMAYO - QUISPICANCHI - PERÚ. MCVM

(OX) CONTRIBUÍR Á MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA E AO EXERCICIO DE CIDADENÍA DAS FAMILIAS CAMPESIÑAS DAS MICROCONCAS DE UCHUYMAYO, CCATCCAMAYO E AÑILMAYO, QUE LLES PERMITA SUPERAR O ESTADO DE EXCLUSIÓN SOCIAL NO QUE SE ATOPAN

(A1) MELLORAMENTO VIAL

(A2) APOIO AO SANEAMENTO BÁSICO

(A3) INSTALACIÓNS FORESTAIS

(A4) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

(A5) ALIMENTACIÓN ANIMAL

(A6) SANIDADE ANIMAL

(A7) CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GANDEIRÍA

(A8) PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DAS TRES MICROCONCAS (2752 PERSOAS)

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Quispicanchi (provincia)
Agentes: 
MANS UNIDAS
Ayudas: 

83.558.00 €