Proyectos

MELLORA DO SISTEMA EDUCATIVO PRIMARIO NA MUNICIPALIDADE DE BUNGO-UIGE EN ANGOLA

(OX) ASEGURAR OS DEREITOS BÁSICOS DE BUNGO

(OE) CONTRIBUÍR Á EDUCACIÓN DE CALIDADE PARA OS/AS NENOS/AS RETORNADOS/AS DA MUNICIPALIDADE DE BUNGO, PROVINCIA DE UIGE

(A1) IMPLICACIÓN NA CONSTRUCIÓN DAS ESCOLAS POR PARTE DAS COMUNIDADES E DOUTRAS ONGS LOCAIS QUE TRABALLAN NA ÁREA DE EDUCACIÓN

(A2) CELEBRACIÓN DUN ACORDO CON LÍDERES E LIDERESAS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES IMPLICADAS

(A3) ELABORACIÓN DE LADRILLOS POR PARTE DAS COMUNIDADES

(A4) IMPLICACIÓN DUN ESPECIALISATA EN CONSTRUCIÓN CIVIL NO ESTUDIO DO MATERIAL NECESARIO PARA A CONSTRUCIÓN DAS 2 ESCOLAS

(A5) COMPRA DE MATERIAIS E TRANSPORTE POR PARTE DO "SJR"

(A6) ACORDOS DE COLABORACIÓN COS CARPINTEIROS DA BANZA LUCUNCA PARA A CONSTRUCIÓN DE PORTAS, FIESTRAS E PUPITRES

(A7) REUNIÓN COS CARPINTEIROS, CO CANTEIRO E CON ENTIDADES TRADICIONAIS UNHA VEZ POR SEMANA

(A8) CONSTRUCIÓN DE 2 ESCOLAS NAS ALDEAS DE QUIOMBO I E QUITOCAMBA

(A9) REALIZACIÓN DE 5 SEMINARIOS POR CADA 60 PROFESORES/AS DE NIVEL 1

(A10) ACORDO DE COLABORACIÓN CO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(A11) INCORPORACIÓN DOS PROFESORES/AS FORMADOS POR"SJR" NO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

(A12) REALIZACIÓN DUN SEMINARIO DE XESTIÓN ESCOLAR PARA OS/AS DIRECTORES/AS

(A13) VISITAS DE SEGUEMENTO PARA ANALIZAR O IMPACTO DOS SEMINARIOS

(A14) DISTRIBUCIÓN DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O ENSINO A PROFESORADO.

(A15) SELECCIÓN DOS/AS ALUMNOS/AS MATRICULADOS/AS NO ANO 2005/06

(A16) DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA OS/AS ALUMNOS/AS DE INICIACIÓN ATA 4ª CLASE

(A17) ACOMPAÑAMENTO PEDAGÓXICO SEMANAL EN CADA ESCOLA

(A18) SUPERVISIÓN E SEGUEMENTO DÚAS VECES AO ANO, DA ESCOLA

BENEFICIARIOS/AS: 3000 NENOS/AS DE PRIMARIA E 200 PROFESORES/AS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
África
País: 
ANGOLA
Zona de actuación: 
Uige (provincia)
Agentes: 
ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA (FUNDACIÓN)
Código CRS: 
11120 - Servicios e instalaciones educativas y formación
Ayudas: 

100.000.00 €