Proyectos

MÓDULOS FAMILIARES DE PRODUCIÓN E TRANSFORMACIÓN PECUARIA SOSTIBLE - REPÚBLICA DOMINICANA - INCAP-2ºANO

(OX) CONTRIBUIR A REARTELLAR UNHA ECONOMÍA LOCAL SOSTIBLE A PARTIR DA PEQUENA UNIDADE AGROPECUARIA FAMILIAR NAS COMUNIDADES BOCA DE LOS RÍOS E GOZUELA

(OE) DESENVOLVER UN MODELO DE PRODUCIÓN, TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN PECUARIA FAMILIAR BAIXO CRITERIOS DE SOSTIBILIDADE  ECONÓMICA, SOCIAL E AMBIENTAL

(A1) CURSOS PARA FORMACIÓN DE PROMOTORAS PECUARIAS

(A2) CURSOS SOBRE PASTOS E FORRAXES

(A3) CURSOS SOBRE CRIANZA DE GANDO VACÚN

(A4) CURSOS SOBRE SISTEMAS SILVOPASTORÍS

(A5) VISITAS DE INSPECCIÓN AOS EIDOS ANTES DA ENTREGA DOS ANIMAIS

(A6) OBRADOIROS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS/AS

(A7) DIALOGAR COAS FAMILIAS SOBRE O MANEXO E CRIANZA DOS ANIMAIS, E A SOSTIBILIDADE DO PROXECTO

(A8) OBRADOIROS DE MANEXO DE CRÉDITO EN ESPECIE

(A9) COMPRA E ENTREGA DE 60 VACAS PREÑADAS A 30 FAMILIAS

(A10) VISITAS DE SUPERVISIÓN E SEGUEMENTO TÉCNICO

(A11) CURSO SOBRE ESTUDIO DE FACTIBILIDADE

(A12) FACER ESTUDIOS DE FACTIBILIDADE

BENEFICIARIOS/AS: 30 PERSOAS SOCIAS DE 2 COOPERATIVAS E AS SÚAS FAMILIAS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Rexión Noroeste
Agentes: 
VETERINARIOS SIN FRONTERAS - VETERMON
Código CRS: 
43010 - Ayuda multisectorial
Ayudas: 

101.790.00 €