Proyectos

O XOGO DO SEXO. INFANCIA EN RISCO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL SALVADOR

Beneficiarios 

- Persoas participantes nas xornadas. Persoas que participen nas sesións de traballo con ongs. alumnado e profesorado que participen nas sesións de traballo en secundaria

- Poboación en xeral interesada pola problemática da explotación sexual

 

Obxectivos

 - Contribuir a garantizar o cumprimento dos Dereitos Humanos e os dereitos  dos/as menores en risco de explotación sexual comercial en San Salvador e no resto do mundo

-Capacitada a sociedade galega para analiar, dun xeito crítico, cal é a situación dos/as menores en risco de explotación sexual comercial en El Salvador, de maneira que mellore a súa actitude solidaria e a súa mobilización, no reforzo a iniciativas que loiten para garantir os dereitos fundamentais da poboación.

 

- Crear espazos de encontro, reflexión e aprendizaxe conxunto entre actores/as relevantes da cooperación galega, involucrado/as na loita contra a explotación sexual comercial da infancia nos países do Sur

 

Accións

1.Xornada de difusión do audiovisual :”o xogo do sexo”         
2.Sesión de traballo con organizacións interesadas no tema 
3.Elaboración da unidade didáctica ”o xogo do sexo”
4.Talleres en centros educativos de secundaria ”o xogo do sexo” 
5.Video Forum ”o xogo do sexo”
         
 

 

Año: 
2006
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
MÉDICOS DEL MUNDO GALICIA
Ayudas: 

13.498 EUROS