Proyectos

OBXECTIVO 2015

Beneficiarios

As persoas que visiten a exposición

Obxectivos

- Educar e sensibilizar ante os compromisos asumidos nos ODM, as situacións e problemáticas ás que queren responder, as dificultades que se atopan na súa realización e promover o compromiso colectivo e persoal dende Galicia na consecución  efectiva dos mesmos.

- Dar a coñecer á sociedade galega e, en particular, ao sector da poboación que se encontra en idade escolar, os ODM. Implicar ao profesorado na sensibilización dos seus destinatarios/as e na súa propia formación permanente neste campo, facilitando propostas didácticas, recursos variados e creativos e facendo uso das novas tecnoloxías

Accións

 1.Semanas de sensibilización sobre os ODM. Proponse un esquema-tipo temporalizado ao longo dunha semana, a desenvolver en centros educativos.

2.Lanzamento masivo da campaña. Envío de carteis e dípticos a centros públicos e privados de Galicia e outras entidades de educación e animación no tempo libre.Presentación nos MCs en Santiago.Contratación de empresa de ”mailin” para a distribución. 

3. Festival escolar da canción sobre os ODM. Festival no ámbito escolar, de cancións sobre os ODM, para primaria, e ESO-Bacharelato. Contrátase o control de son, gravación e edición do disco.

 

Año: 
2006
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
JÓVENES Y DESARROLLO (ANTES JÓVENES DEL TERCER MUNDO)
Ayudas: 

24.400 euros