Proyectos

OS MONICREQUES COMO FERRAMENTA PARA TRABALLAR A EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO NAS ESCOLAS DE PRIMARIA DE PONTEVEDRA

(OX)EDUCAR PARA COMBATER A DESIGUALDADE, A MARXINACIÓN E A INXUSTIZA MEDIANTE A REFLEXIÓN CRÍTICA E O DEBATE, PROPICIANDO UN CAMBIO DE VALORES E ACTITUDES NA SOCIEDADE

(OE1)INVOLUCRAR AOS MESTRES NA APLICACIÓN DA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO COMO ÁREA

(A1)CONCERTAR 6 CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E CONFIRMAR O NÚMERO DE NENOS E NENAS QUE PARTICIPARÁN NA CAMPAÑA

(A2)EDITAR E DISTRIBUIR O MATERIAL PEDAGÓXICO

(A3)REPRESENTACIÓNS DA OBRA DE TEATRO ”A LENDA DOS NATS”

(A4)TRABALLO DOS MATERIAIS PEDAGÓXICOS

BENEFICIARIOS/AS: ALUMNOS/AS E MESTRES/AS DE 6 COLEXIOS DE PRIMARIA DE PONTEVEDRA

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
VETERINARIOS SIN FRONTERAS - VETERMON
Ayudas: 

15.000.00 €