Proyectos

PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ: XESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS(-PLAMBIENTAL-PGIRS-)

(OX) CONTRIBUIR Á CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - COLOMBIA

(OE) DESENVOLVER O PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ REALIZANDO UNHA ACCIÓN PILOTO EXECUTANDO O PLAN DE XESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MINICIPAIS - "PGIRS"

(A1) RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, AMBIENTAIS, TÉCNICOS, OPERATIVOS E INSTITUCIONAIS DA XESTIÓN DE RESIDUOS NO MUNICIPIO

(A2) ANALIZAR E SISTEMATIZAR A INFORMACIÓN RECOLLIDA ADAPTÁNDOA AO DECRETO 1713/2002

(A3) CONCILIAR A DIAGNOSE MUNICIPAL ELABORADA, COS OBXECTIVOS NACIONAIS E REXIONAIS DO "PGIRS" A NIVEL MUNICIPAL

(A4)REALIZAR 20 CAPACITACIÓNS

(A5) DEFINIR AS CARACTERÍSTICAS DA FUTURA ENTIDADE PÚBLICA DE XESTIÓN DO "PGIRS" A NIVEL MUNICIPAL

(A6) DESEÑAR UN PROGRAMA DE SEPARACIÓN, RECOLECCIÓN ´´SELECT´´IVA, APROVEITAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, ADAPTADO AO "PGIRS" PARA A COMUNIDADE DE VALLE DE SAN JOSÉ

(A7) IMPLEMENTACIÓN DO PROGRAMA CON 40 TALLERES DE SEPARACIÓN, RECOLLIDA ´´SELECT´´IVA, APROVEITAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS COA COUNIDADE DE VALLE DE SAN JOSÉ

(A8) DESEÑO E CREACIÓN DUNHA PLANTA DE APROVEITAMENTO E O SEU CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PARA O MUNICIPIO

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DE VALLE DE SAN JOSÉ

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
COLOMBIA
Zona de actuación: 
Santander (departamento)
Agentes: 
DEVALAR CONSULTORÍA EUROPEA S.L.
Código CRS: 
41020 - Protección de la biosfera
Ayudas: 

96373,3