Proyectos

PLAN INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO URBANO-BARRIAL DO BARRIO DE VIETNAN NO SECTOR DO MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. REPÚBLICA DOMINICANA - PLAN DESARROLLO BARRIO VIETNAN

(OX) CONTRIBUÍR A MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DE 4000 HABITANTES NO BARRIO DE VIETNAM NO SECTOR DOS MINA NORTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE

(OE) MELLORAR AS CONDICIÓNS FÍSICO AMBIENTAIS, SANITARIAS E SOCIO ECONÓMICAS DE 1000 FAMILIAS DO BARRIO DE VIETNAM

(A1)INFORMAR ÓS BENEFICIARIOS E ÁS INSTITUCIÓNS SOBRE O INICIO DO PROXECTO, OS OBXETIVOS E RESULTADOS QUE SE PRETENDE ACADAR

(A2) OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA, IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES MODIFICACIÓNS, COTIZACIÓNS DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

BENEFICIARIOS/AS: 4000 HABITANTES DO BARRIO DE VIETNAM

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santo Domingo Este (municipio)
Santo Domingo (provincia)
Agentes: 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
Ayudas: 

52.391.00 €