Proyectos

POLO DE DESENVOLVEMENTO INTEGRADO NO LITORAL DE TIGUENT (MAURITANIA)

(OX) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN DE TIGUENT

(OE1)GARANTIR O ACCESO AOS EQUIPAMENTOS PARA A PRODUCCIÓN PESQUEIRA

(OE2)ASEGURAR A FORMACIÓN

(OE3)ASEGURAR A ACCESIBILIDADE AO LITORAL

(OE4)SENSIBILIZAR A POBOACIÓN EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE PESQUEIRA

(A1)FORMACIÓN

(A2)CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

(A3)CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS Á VALORIZACIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS DO LITORAL

(A4)PESCA ARTESANAL E TRANSFORMACIÓN

(A5)COMERCIALIZACIÓN DO PESCADO

(A6)MEDIO AMBIENTE

(A7)MICROCRÉDITOS

(A8) DESENVOLVEMENTO E OUTRAS ACTIVIDADES XERADORAS DE RENDAS

(A9) ACTIVIDADES ASOCIADAS Á XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PROXECTO

(A10) ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DO LITORAL DE TIGUENT (6.000 HABITANTES)

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Plan operativo AECID
Región: 
África
País: 
MAURITANIA
Zona de actuación: 
Tiguent
Agentes: 
OTC MAURITANIA
Código CRS: 
31320 - Desarrollo pesquero
Ayudas: 

55.000.00 €