Proyectos

PREVENCIÓN E ATENCIÓN SANITARIA DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS (SIDA E TUBERCULOSE) NO HOSPITAL EL CARMELO DE CHOKWE (GAZA - MOZAMBIQUE) - FM

(OX)MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS ENFERMOS INGRESADOS NO HOSPITAL EL CARMELO

(OE1)MELLORAR A ASISTENCIA FARMACOLÓXICA E DE MATERIAL SANITARIO DO HOSPITAL

(OE2)MELLORA DA ASISTENCIA TÉCNICA CON ESPECIAL ATENCIÓN Á MEDICINA PREVENTIVA

(A1)SUMINISTRO E MANTEMENTO DUN STOCK DE MEDICAMENTOS ESENCIAIS PARA O HOSPITAL EL CARMELO

(A2)ALMACENAXE DE MEDICAMENTOS ESENCIAIS RECIBIDOS E CONTROL DE STOCK DOS MESMOS

(A3)TRATAMENTO DE ENFERMIDADES OPORTUNISTAS E TUBERCULOSE

(A4)PROPORCIONAR COMPLEMENTO NUTRICIONAL NECESARIO PARA OS ENFERMOS DO HOSPITAL

(A5) PERSOAL PROFESIONAL SANITARIO EXPATRIADO SUBSTITÚE Á DIRECTORA DO HOSPITAL EL CARMELO DURANTE OS SEUS DESPRAZAMENTOS A ESPAÑA

(A6) FORMACIÓN DO PERSOAL LOCAL NO MANEXO DE TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA IDENTIFICAR TUBERCULOSE, SIDA E ENFERMIDADES OPORTUNISTAS

(A7) FORMACIÓN DE PERSOAL LOCAL NA IDENTIFICACIÓN SINDRÓMICA DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS MÁIS COMÚNS: TUBERCULOSE E VIH-SIDA

(A8) FORMACIÓN DE PERSOAL SANITARIO LOCAL NA XESTIÓN DE LABORATORIO E FARMACIA DE HOSPITAL

(A9) VOLCADO DOS DATOS DERIVADOS DA XESTIÓN DE LABORATORIO E FARMACIA NA BASE DE DATOS

(A10)DESEÑO DUN SISTEMA DE RECOLLIDA DE DATOS ESTATÍSTICOS REFERIDOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL

(A11)FORMACIÓN DE PERSOAL LOCAL EN MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE A ENFERMIDADES INFECCIOSAS

(A12) FORMACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS NO TRATAMENTO E COIDADOS REFERIDOS Á TUBERCULOSE E VIH-SIDA

(A13) FORMACIÓN DE PERSOAL LOCAL EN MEDIDAS HIXIÉNICO-SANITARIAS QUE MANTEÑAN EN BOAS CONDICIÓNS O HOSPITAL

BENEFICIARIOS/AS: ENFERMOS E ENFERMAS INGRESADAS NO HOSPITAL EL CARMELO, FAMILIARES, PERSOAL LOCAL CONTRATADO

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
África
País: 
MOZAMBIQUE
Zona de actuación: 
Gaza (provincia)
Chokwe (distrito)
Agentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Código CRS: 
12191 - Servicios médicos
12110 - Política sanitaria y gestión administrativa
12281 - Formación de personal sanitario
12181 - Enseñanza/formación médica
12261 - Educación sanitaria
12250 - Control de enfermedades infeccionas
12220 - Atención sanitaria básica
Ayudas: 

92.000 €