Proyectos

PROGRAMA SOCIOSANITARIO PARA A TERCEIRA IDADE DA ZONA NORTE - PROSOTE

(OX)BRINDAR ATENCIÓN AOS ADULTOS MAIORES DENDE UNHA PERSPECTIVA DA SAÚDE INTEGRAL CO FIN DE MELLORAR A SATISFACCIÓN DO BENESTAR DA POBOACIÓN, EN TANTO A SUBSISTENCIA E CALIDADE DE VIDA, A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS

(OE1)BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO/Á ADULTO/A MAIOR CON XORNADA DIURNA

(OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DE ADULTOS/AS MAIORES

(OE3) APOIAR SOCIALMENTE ÁS FAMILIAS E/OU COIDADORES/AS DOS/AS ADULTOS/AS MAIORES NO SOSTEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES PERSOAIS E LABORAIS.

(A1) ATENCIÓN DIURNA A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMIDEPENDENTES NUN CENTRO DE DÍA

(A2) DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANS INDIVIDUAIS PARA A DIVERSIDADE DE SITUACIÓNS QUE PRESENTA A POBOACIÓN

(A3) ASESORÍA, ORIENTACIÓN E ACOMPAÑAMENTO PARA A XESTIÓN DOS RECURSOS E INCLUSIÓN EN PLANS E PROGRAMAS VIXENTES

(A4) ENTREVISTAS INDIVIDUAIS E REALIZACIÓN DE ENCONTROS CON FAMILIARES E COIDADORES DE BENEFICIARIOS/AS DO CENTRO DE DÍA E MEMBROS DA COMUNIDADE QUE ESTEAN ATRAVESADOS POR PROBLEMÁTICAS VENCELLADAS Á TERCEIRA IDADE

(A5) VISITAS DOMICILIARIAS E SEGUEMENTO PSICOSOCIAL E MÉDICO

(A6) ARTICULACIÓN DO CENTRO DE DÍA CON OUTROS ORGANISMOS DE SAÚDE E DIFUSIÓN COMO DISPOSITIVO QUE PROMOVE A CALIDADE DE VIDA, A AUTONOMÍA E A PERMANENCIA DO ADULTO MAIOR NO FOGAR

(A7) PARTICIPACIÓN EN XORNADAS DE CAPACITACIÓN

(A8) REALIZACIÓN DE DIAGNOSE E RELEVAMENTO DE DATOS

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DA TERCERA IDADE

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
ARGENTINA
Zona de actuación: 
Buenos Aires
Agentes: 
ASOCIACIÓN CENTRO PARTIDO DO CARBALLIÑO
Ayudas: 

27.570.00 €