Proyectos

PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DUN SIMULADOR VIRTUAL EN INDUSTRIAS LÁCTEAS EN PERÚ COMO FERRAMENTA DE FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO

(OX)MELLORAR A FORMAICIÓN CONTINUA E REGLADA EN INDUSTRIAS LÁCTEAS EN PERÚ E POR EXTENSIÓN EN AMÉRICA LATINA

(OE)DOTAR A UNIVERSIDAD DE LA MOLINA DOS MEDIOS NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS VIRTUAIS UTILIZABLES EN FORMACIÓN CONTINUA E REGLADA

(A1)AUDITORÍA DE MEDIOS INFORMÁTICOS E COMUNICACIÓNS NECESARIOS PARA GARANTIR A VIABILIDADE DA PROPOSTA TELEFORMATIVA NA UNIVERSIDAD DE LA MOLINA

(A2)DESEÑO E DOTACIÓN -HARDWARE- DUN LABORATORIO INFORMÁTICO APLICADO Á FORMACIÓN EN TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS

BENEFICIARIOS/AS: TRABALLADORES DO SECTOR TRANSFORMADOR DO LEITE E ESTUDANTES DE INDUSTRIAS LÁCTEAS E GANDEIROS

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Lima metropolitana
Lima (departamento)
Agentes: 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ayudas: 

99.977.00 €