Proyectos

PROXECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA A TERCEIRA IDADE LOCALIZADO NO CENTRO DE DÍA DO CENTRO GALEGO MAR DEL PLATA. ARXENTINA

(OX1)PROMOVER E PREVIR A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOS MAIORES DE 65 ANOS, FAVORECENDO A SÚA MOBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN E ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS COA MODALIDADE GRUPAL NO MARCO DA ATENCIÓN PRIMARIA DA SÚA SAÚDE

(A1)INSTRUMENTACIÓN DUN SERVIZO DE ATENCIÓN DIURNA PARA MAIORES DE 65 ANOS SEN DISTINCIÓN DE SEXO E NACIONALIDADE

(A2)AVALIACIÓN DO ESTADO PSICOFÍSICO-SOCIAL E FAMILIAR DO PARTICIPANTE QUE PERMITA OBTER INFORMACIÓN PARA A SÚA INCLUSIÓN NA INSTITUCIÓN

BENEFICIARIOS/AS: MAIORES DE 65 ANOS SEN DISTINCIÓN DE SEXO

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
ARGENTINA
Zona de actuación: 
Mar de Plata
Agentes: 
CENTRO GALLEGO DE MAR DEL PLATA
Ayudas: 

8.966.00 €