Proyectos

PROXECTO DE REXISTROS CIVÍS NAS COMUNIDADES NATIVAS DA SELVA CENTRAL DO PERÚ. ETAPA III. PECHE DO PROXECTO. FASE FINAL: CONSOLIDACIÓN, EMPODERAMENTO E SOSTIBILIDADE (PROXECTO DE RRCC: ETAPA III)

(OX1)PROMOVER O DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO DA POBOACIÓN INDÍXENA QUE VIVE NAS COMUNIDADES NATIVAS DE PERÚ

(OX2)PROMOVER A CONSOLIDACIÓN DO VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL ENTRE POBOS INDÍXENAS CO ESTADO

(A1)CONTRATAR O MESMO PERSOAL QUE TRABALLOU NA ETAPA II PREVIA AVALIACIÓN DOS RESULTADOS DA SÚA LABOR

(A2)COMPRA, ENTREGA DE EQUIPOS E MATERIAIS LOXÍSTICOS PARA O REXISTRO DE PROXECTOS CIVÍS

(A3)IMPULSO DA OPERATIVIDADE DO PROXECTO NA SÚA ETAPA III

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN INDÍXENA DA SELVA CENTRAL

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América del Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Selva Central
Agentes: 
PAZ E SOLIDARIEDADE (FUNDACIÓN)
Ayudas: 

123.186.00 €