Proyectos

PROXECTO INTEGRAL DE DESENVOLVEMENTO PARA OS/AS HABITANTES DOS BARRIOS DE LA BARQUITA E PUERTO RICO NO SECTOR DE LOS MINA NORTE, SANTO DOMINGO ESTE - REP. DOMICANA

(OX) MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS HABITANTES DO VARIOS MARXINAIS DE PUERTO RICO E LA BARQUITA NOS SECTOR DE LOS MINA NORTE DO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE NA REP. DOMINICANA

(OE1) MELLORAR OS NIVEIS DE INGRESO E A INSERCIÓN LABORAL DAS MULLERES E XOVES MEDIANTE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN LABORAL, E CRÉDITO ÁS UNIDADES PRODUTIVAS E SISTEMAS NA COMUNIDADE

(OE2) FACILITAR O ACCESO A SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E ATENCIÓN SANITARIA E POBOACIÓN RESIDENTE NAS ZONAS DE INTERVENCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SAÚDE

(OE3) MELLORAR AS CONDICIÓNS FÍSICO AMBIENTAIS E DE SEGURIDADE HUMANA MEDIANTE A CONSTRUCIÓN E ACCESOS VIARIOS SEGUROS E A ESTABILIZACIÓN DE PENDENTES

(OE4) FORTALECEMENTO DAS ORGANIZACIÓNS COMUNITARIAS DOS BARRIOS LA BARQUITA E PUERTO RICO

(A1) INFORMAR AOS BENEFICIARIOS E ÁS INSTITUCIÓNS SOBRE O INICIO DO PROXECTO, OS OBXECTIVOS E RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ACADAR

(A2) IMPRESIÓN E COLOCACIÓN DE PANEIS DE VISIBILIDADE DO PROXECTO

(A3) INFORMACIÓN E DIFUSIÓN DOS CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL

(A4) REUNIÓNS DE ORIENTACIÓN SOBRE OS CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL

(A5) SELECCIÓN DE 100 PERSOAS PARA RECIBIR A FORMACIÓN LABORAL

(A6)INSCRICIÓN AOS CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL

(A7) CAPACITACIÓN LABORAL A BENEFICIARIOS SELECCIONADOS

(A8) ANÁLISE DO MERCADO E DETECCIÓN DAS FONTES LABORAIS: INSERCIÓN LABORAL DAS BENEFICIARIAS DA CAPACITACIÓN

(A9) SELECCION DAS BENEFICIARIAS DE CRÉDITO

(A10) CREACIÓN DO FONDO DE CRÉDITO E OUTORGAMENTO DE MICROCRÉDITOS

(A11) ASESORÍA TÉCNICA E CAPACITACIÓN EMPRESARIAL A MICROEMPRESARIAS

(A12) SELECCIÓN DE 60 PROMOTORAS VOLUNTARIAS DE SAÚDE

(A13) CAPACITACIÓN DAS 60 PROMOTORAS DA SAÚDE

(A14) IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS EDUCATIVOS SOBRE NUTRICIÓN, TERAPIA DE REHIDRATACIÓN ORAL, SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA E PREVENCIÓN DE ETS-VIH/SIDA

(A15) VISITAS DOMICILIARIAS DE ORIENTACIÓN EN SAÚDE  CON DERIVACIÓN A SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

(A16) CHARLAS COMUNITARIAS SOBRE PREVENCIÓN EN SAÚDE

(A17) INMUNIZAIÓN DE NENOS E MULLERES EMBARAZADAS

(A18) OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA, IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES MODIFICACIÓNS, COTIZACIÓNS E COMPRA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE CONSTRUCIÓN

(A19) SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA CALIFICADA

(A20) CONSTRUCIÓN DE ACCESOS VIARIOS E MUROS DE CONTENCIÓN

(A21) REUNIÓN DE ENTREGA DAS  OBRAS Á COMUNIDADE

(A22) CREACIÓN DE 5 NÚCLEOS DE POBOADORES  INTEGRADOS POR 6 PERSOAS CADA UN

(A23) CAPACITACIÓN DOS MEMBROS DOS 5 NÚCLEOS DE POBOADORES E ORGANIZACIÓN DO TRABALLO VOLUNTARIO

(A24) MONITOREO E SUPERVISIÓN DE HORAS

(A25) REUNIÓNS DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIÓNS DE BASE

(A26) CAPACITACIÓN A MEMBROS DE ORGANIZACIÓNS DE BASE

BENEFICIARIOS/AS: 1.800 FAMILIAS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
América Central y Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santo Domingo (provincia)
Santo Domingo Este (municipio)
Agentes: 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
Código CRS: 
43030 - Desarrollo y gestión urbanos
Ayudas: 

100.000.00 €