Proyectos

REPARACIÓN DE EQUIPOS E DOTACIÓN DE MATERIAIS FUNXIBLES

(OX) MELLORAR A CALIDADE NA FORMACIÓN TÉCNICA DE MÁIS DE 1300 ALUMNOS DE INTECNA CO FIN DE PREPARALOS PARA DESENPEÑARSE COMO PROFESIONAIS NA INDUSTRIA NACIONAL QUE REQUIRE O PAÍS

(OE) REPARACIÓN DE EQUIPOS E MAQUINARIA EXISTENTES NOS DIFERENTES TALLERES E LABORATORIOS. DOTACIÓN DE MATERIAIS  FUNXIBLES PARA AS PRÁCTICAS DOS ALUMNOS/AS.

(A1) REPARACIÓN DE EQUIPOS E MÁQUINAS

(A2) DOTACIÓN DE MATERIAIS FUNXIBLES

BENEFICIARIOS/AS: ALUMNOS/AS, PROFESORES/AS  E PERSOAL ADMINISTRATIVO DE INTECNA

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convenio
Región: 
América Central y Caribe
País: 
NICARAGUA
Agentes: 
INTECNA - INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL (NICARAGUA)
Código CRS: 
11420 - Educación universitaria
Ayudas: 

39.393.85 €