Proyectos

REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DE REFUXIADAS/OS ANGOLEÑAS/OS: RECONSTRUCIÓN E REHABILITACIÓN DE FONTES DE SUMINISTRO DE AUGA E INSTALACIÓNS HIXIÉNICAS - 04/AB/ANG/RP/370

(OX)FACILITAR O RETORNO VOLUNTARIO E DURADEIRO DAS/OS REFUXIADAS/OS ANGOLEÑAS/OS AO SEU PAÍS, MEDIANTE A PROTECCIÓN ÁS/AOS RETORNADAS/OS E A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS URXENTES DE SERVICIOS BÁSICOS, COORDINANDO E AXUDANDO AO DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO

(A1)ESTUDIOS XEOFÍSICOS E AVALIACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

(A2)COMPRA DE EQUIPOS E MATERIAIS

(A3)CONSTRUCIÓN E/OU REHABILITACIÓN DOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AUGA E DAS INSTALACIÓNS HIXIÉNICAS

(A4)MANTEMENTO DAS INFRAESTRUCTURAS CONSTRUÍDASREFUGIADOS/AS RETORNADOS/AS E

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN LOCAL DAS 3 PROVINCIAS DE RETORNO

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior ONGD
Región: 
África
País: 
ANGOLA
Zona de actuación: 
Malangue (provincia)
Cunene (provincia)
Kuando Kubango (provincia)
Lundra Norte (provincia)
Agentes: 
ESPAÑA CON ACNUR
Ayudas: 

119.182.00 €