Proyectos

SÁHARA: A VIDA COMO POBOACIÓN REFUXIADA NO DESERTO - S.I. - G

(OX1)SENSIBILIZAR E DAR A COÑECER A SITUACIÓN NA QUE VIVEN OS REFUXIADOS SAHARAUIS NA HAMADA ARXELINA Á POBOACIÓN EN XERAL

(OX2)CONTRIBUIR AO COÑECEMENTO DA CULTURA DO POBO SAHARAUI E Á SITUACIÓN DAS PERSOAS REFUXIADAS E AFINAZAR OS VALORES DE COOPERACIÓN

(A1)RECOPILACIÓN DE CONTOS E INFORMACIÓN E ADAPTACIÓN DOS TEXTOS

(A2)CREACIÓN DAS ILUSTRACIÓNS E ADAPTACIÓN DOS CONTOS

(A3)DESEÑO, MAQUETACIÓN E PRODUCCIÓN DE MATERIAIS

(A4)PLANIFICACIÓN E REALIZACIÓN DE 35 SESIÓNS DE 50 MINUTOS EN 16 CENTROS

(A5)DIFUSIÓN

BENEFICIARIOS/AS: NENOS/AS DE 16 CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, LUDOTECAS OU CASAS DE CULTURA DE TODA GALICIA

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Ayudas: 

12.411.00 €