Proyectos

VERMICOMPOSTAXE DE LODOS CONTIDOS EN LAGOAS DE OXIDACIÓN PARA AUGAS FECAIS DA CIDADE DE TARIJA, BOLIVIA - VERMITJA

(OE) OBTER ABONO A PARTIR DA VERMICOMPOSTAXE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS PROCEDENTES DE LAGOAS DE OXIDACIÓN E COMPROBAR A FACTIBILIDADE DA SÚA APLICACIÓN NO ÁMBITO AGROPECUARIO

(A1) TRABALLOS PREVIOS

(A2) ADMINISTRACIÓN

(A3) LOCALIZACIÓN E OBTENCIÓN DOS RESIDUOS DAS LAGOAS DE OXIDACIÓN NECESARIOS PARA O SEU ESTUDIO

(A4) PREPARACIÓN DOS RESIDUOS ORGÁNICOS PARA A SÚA CARACTERIZACIÓN

(A5) CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA  E BIOLÓXICA  DOS RESIDUOS

(A6) MONTAXE DA PLANTA DE PRODUCIÓN E FORMACIÓN DO PERSOAL

(A7)EXPERIMENTOS DE VERMICOMPOSTAXE PARA OPTIMIZAR O SISTEMA

(A8) CARACTERIZAIÓN FÍSICO-QUÍMICA DO PRODUTO XERADO

(A9) ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÓMICA DO SISTEMA E DOS PRODUTOS OBTIDOS CON ESTA TÉCNICA

(A10) REDACCIÓN DO DOCUMENTO FINAL

BENEFICIARIOS/AS: 11.000 HABITANTES DE TARIJA

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Tarija (departamento)
Agentes: 
BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.
Código CRS: 
99810 - Sectores no especificados
Ayudas: 

110.430.00 €