Proyectos

ACTIVIDADES DE MANEXO PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ÁREA NATURAL PROTEXIDA COMPLEXO CONCHAGUA (2ª FASE)

(OE) CONTRIBUÍR Ó DESENVOLVEMENTO DO POTENCIAL ECO TURÍSTICO PARA A AUTOSOSTENIBILIDADE DA ÁREA NATURAL PROTEXIDA COMPLEXO CONCHAGUA, CON INTEGRACIÓN DAS COMUNIDADES MEDIANTE A CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA VISITANTES E A ORNAMENTACIÓN NA ZONA DE USOS MÚLTIPLES, CON PARTICIPACIÓN DAS COMUNIDADES DA ZONA DE AMORTIGUAMENTO

(A1) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA A RECEPCIÓN DE VISITANTES E DE ARTICULACIÓN CON OUTRAS INICIATIVAS AFÍNS Á ZONA

(A2) ORNAMENTACIÓN DA ZONA DE USOS MÚLTIPLES

(A3) APOIO Á COOPERATIVA SURABAYA PARA A ADECUACIÓN DO CASCO DA FACENDA NUN PEQUEÑO RESTAURANTE DE COMIDA E BEBIDA TÍPICA CON VISTA AO GOLFO DE FONSECA 

BENEFICIARIOS/AS: SECTOR TURISMO, COOPERATIVA  SURABAYA

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convenio
Región: 
América Central y Caribe
País: 
EL SALVADOR
Zona de actuación: 
Conchagua (municipio)
La Unión (departamento)
Agentes: 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE EL SALVADOR
Código CRS: 
33210 - Política turística y gestión administrativa
Ayudas: 

82.826.54 €