Proxectos

ACTIVIDADES DE MANEXO PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ÁREA NATURAL PROTEXIDA COMPLEXO CONCHAGUA (2ª FASE)

(OE) CONTRIBUÍR AO DESENVOLVEMENTO DO POTENCIAL ECO TURÍSTICO PARA A AUTOSUSTENTABILIDADE DA ÁREA NATURAL PROTEXIDA COMPLEXO CONCHAGUA, CON INTEGRACIÓN DAS COMUNIDADES MEDIANTE A CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUTURA PARA VISITANTES E A ORNAMENTACIÓN NA ZONA DE USOS MÚLTIPLES, CON PARTICIPACIÓN DAS COMUNIDADES DA ZONA DE AMORTIGUAMENTO

(A1) CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUTURA PARA A RECEPCIÓN DE VISITANTES E DE ARTICULACIÓN CON OUTRAS INICIATIVAS AFÍNS Á ZONA

(A2) ORNAMENTACIÓN DA ZONA DE USOS MÚLTIPLES

(A3) APOIO Á COOPERATIVA SURABAYA PARA A ADECUACIÓN DO CASCO DA FACENDA NUN PEQUENO RESTAURANTE DE COMIDA E BEBIDA TÍPICA CON VISTA AO GOLFO DE FONSECA 

BENEFICIARIOS/AS: SECTOR TURISMO, COOPERATIVA  SURABAYA

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Conchagua (municipio)
La Unión (departamento)
Axentes: 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DO SALVADOR
Código CRS: 
33210 - Política turística e xestión administrativa
Axudas: 

82.826.54 €